Registratierechten in het Vlaamse Gewest

De registratierechten

De registratierechten worden berekend op de grondprijs en bedragen 10%.

 

Gewoon abattement

Het gewone abattement stelt dat de eerste € 15.000,- van de grondprijs van registratierechten vrijgesteld is.
 Dit betekent dat u € 1.500,- (10 % op € 15.000,-) minder registratierechten dan normaal moet betalen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • een natuurlijk persoon zijn (dus geen vennootschap);
  • het onroerend goed voor de geheelheid in volle eigendom aankopen (dit mag door meerdere personen samen);
  • geen van de kopers mag op de datum van de overeenkomst tot koop voor het geheel (volle) eigenaar zijn van een ander onroerend goed in België dat tot bewoning is bestemd of van een bouwgrond;
  • je hoofdverblijfplaats in de nieuwbouw vestigen binnen 5 jaar na aankoop en binnen 2 jaar na aankoop indien het een afgewerkte woning betreft.

 

Verhoogd abattement

Indien de koper die van het gewone abattement kan genieten eveneens een financiering met een hypothecaire inschrijving op het betreffende goed aangaat, wordt bijkomend een abattement van € 10.000,- toegekend. Dit betekent kortom een bijkomende vermindering van de registratierechten met € 1.000,-.

Dit bijkomend abattement wordt toegekend bovenop het gewone abattement van 
€ 15.000,- zodat het verhoogde abattement € 25.000,- bedraagt.

De voorwaarden van het gewone abattement (zie hierboven) blijven gelden, maar er moet ook een hypotheek op het aangekochte goed worden gevestigd. De hypothecaire inschrijving moet genomen worden binnen de vereiste termijn, te weten binnen de twee respectievelijk vijf jaar na de registratie van deze akte of van de uiterste datum voor tijdige aanbieding ter registratie naargelang het om een woning of een bouwgrond gaat.

Het is wel niet vereist dat alle kopers een hypothecaire inschrijving op het goed nemen. 

Meeneembaarheid

De op een wederverkochte woning-hoofdverblijfplaats betaalde registratierechten kunnen in mindering worden gebracht van de registratierechten verschuldigd op een nieuw aangekochte woning. Er bestaan 2 vormen van meeneembaarheid:

Meeneembaarheid door verrekening

Indien de bestaande woning-hoofdverblijfplaats eerst wordt verkocht en dan een nieuwe eigendom wordt gekocht, kunnen de vroeger betaalde rechten (naar aanleiding van de aankoop van de oude woning) verrekend worden bij de registratie van de aankoop van de nieuwe eigendom. Dit noemt men de meeneembaarheid door verrekening.

Meeneembaarheid door teruggave

Indien een nieuwe eigendom, bestemd tot hoofdverblijfplaats wordt gekocht vooraleer de bestaande woning-hoofdverblijfplaats wordt verkocht, kunnen de vroeger betaalde registratierechten (naar aanleiding van de aankoop van de bestaande woning) na de verkoop van de bestaande woning-hoofdverblijfplaats verrekend worden. Dit noemt men de meeneembaarheid door teruggave.

Het mee te nemen bedrag aan betaalde registratierechten is in beide gevallen steeds beperkt tot een maximum van € 12.500,-.

Tussen verkoop van de bestaande woning en aankoop van de nieuwe woning, in welke volgorde ook, mag niet meer dan 5 jaar verlopen.

SF Construct respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. Klik op "Begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op meer informatie.

Begrepen!